جمله های غم انگیز و گریه آور

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه

می ســوزم و پــایان نــدارم

درد یــعنی این…!تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:17 | نویسنده : ...... |

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری….

میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن…

کلا دیگه مهم نیــس برات…تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:14 | نویسنده : ...... |

هــمانند کــودکی هــق هــق مــیکنم


که مــادر او را تــهدید کــرده اگــر بار دیــگر اشــک بــریزد


او را مــیکشد…تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:11 | نویسنده : ...... |

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد


نــمیخواستم


نــفهمیدم


فــقط آمــدم !


رفــتنم اما با توست !


تــو بمانی می مــانم


حــتا اگر همه ی دنیا ســوزِ سردِ زمستان باشد و


از بــهار بی خبــــــــر . . .تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:7 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:3 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 21:1 | نویسنده : ...... |

 تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:59 | نویسنده : ...... |

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ استتاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:56 | نویسنده : ...... |

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است!

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد...

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:50 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:49 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:44 | نویسنده : ...... |

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است 
هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند .تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:43 | نویسنده : ...... |

زندگی یعنی : 
ناخواسته به دنیا آمدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن .تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:42 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:36 | نویسنده : ...... |تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:34 | نویسنده : ...... |

گارسون آمد …
پرسیدم : تلخ ترین قهوه ای که دارید چیست ؟ آهی کشید و جواب داد : زندگی …
پرسیدم : با چه شیرین میشود ؟ جوابی نداد … خواستم دوباره بپرسم که سرانجام با یک پوزخند جواب داد : شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم !تاريخ : شنبه 31 فروردين 1392برچسب:, | 20:26 | نویسنده : ...... |
  • سیتی جاوا
  • لیموزین