کسی به خدا گفت : اگر سرنوشت مرا تو نوشتی

پس چرا آرزو کنم؟

خدا گفت : شاید نوشته باشم 

هرچه آرزو کند....تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 13:11 | نویسنده : ...... |

همه رابطه ها با جمله " تو با بقیه فرق داری " شروع می شه...

وبه جمله " تو هم مثل بقیه ای " ختم می شه....تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 13:7 | نویسنده : ...... |

کاش می فهمیدی...

قهر می کنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی

بمان...

نه اینکه شانه بالا بیندازی

 

وآرام بگویی

هر طور راحتی......تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 13:1 | نویسنده : ...... |

دلم یک دنیا تنهایی می خواهد 

با یک عالمه تو

وتمام گوشه کنارهای آغوشت...تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 12:57 | نویسنده : ...... |

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ...

دیگه نمی تونن مثل قبل دوست باشن....

چون به قلب همدیگه زخم زدن...

نمی تونن دشمن همدیگه باشن...

چون زمانی عاشق بودن...

تنها می تونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن....تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 12:53 | نویسنده : ...... |

تو چه میدانی ...

از شب هایی که دنیا دور سرم می چرخید...

اما من با تمام قدرت ، به دور تو می چرخیدم؟!

تو چه می دانی ...

از روزهایی که بغض های دنیا برای من می ترکیدند...

ومن ، بی توجه ،با همه وجود ،برای تو می خندیدم...؟!

تو چه می دانی...تاريخ : شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, | 12:47 | نویسنده : ...... |

تو در کدام ثانیه می آیی

بگو ساعتها را

در همان لحظه نگه دارم

میخواهم

سیر تماشایت کنمتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:21 | نویسنده : ...... |

حـــــآلا که رفتی...

امآ بــــدون که دارمِـــت!!!

هســـتی...

همــیشه...

هرجـــآ...

فقط ...

در آغــــوش دیگری!!!تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:19 | نویسنده : ...... |

خَستِـﮧ شُدم

بَس کِـﮧ

دِلَم رَنجید و خَندیدَمتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:16 | نویسنده : ...... |


دوستت دارم

و آفتاب بغلم می‌کند

پشت میز اداره‌ام می‌گذارد

دیگر غروب است

آفتاب هم به خانه‌ی خود می‌رود

نمی‌دانم راه خانه‌ی من کدام استتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:14 | نویسنده : ...... |

میگفتند:

سختی ها نمک زندگــــــی است

امّا چرا کسی نفهمید

"نمــــــک" برای من که خاطراتم زخمی است

شور نیست

مزه "درد" میدهدتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:11 | نویسنده : ...... |

 
هیچ وقت نفهمیدم...
 

چرا درست همان کسی که...
 

فکر میکنی با همه فرق دارد...
 

یک روز...
 

مثل همه...

تنهایت میگذارد...؟!!تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 18:7 | نویسنده : ...... |

زنـدگــي انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـيـده اسـت بـه مـن !!

هـرچــه مـن صـبــوري ميکـنـم

او بــا بـي صـبـري ِ تـمــام

هـول ميزنــد بـــراي ضـربــه بـعــد .... !

کـمـي خـسـتــگـي در کــن ، لـعـنـتـــي ...
خـيــالـت راحـت روزگار !!....

خـسـتـگــي ِ مــن

بـه ايـن زودي هــا دَر نـمـي شـودتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 17:57 | نویسنده : ...... |

دلم گرفته از آدمايي كه ميگن دوستت دارم

اما معنيشو نمي دونن،

از آدمايي كه مي خوان مال اونا باشي

اما خودشون مال تو نيستن

از اونايي كه زير بارون برات مي ميرن

و وقتي كه آفتاب ميشه همه چيز يادشون ميرهتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 17:55 | نویسنده : ...... |

باید بد جنس باشی ...!تا عاشقت باشند...!

باید خیانت کنی! تا دیوو نه ات باشند...!

باید دروغ بگی ...! تا همیشه تو فکرت باشند ...!

باید هی رنگ عوض کنی ...! تا دوستت داشته باشند ...!

اگه ساده ای ...! اگه باوفایی ...! اگه یک رنگی ...!

همیشه تنهایی ...!تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 17:43 | نویسنده : ...... |

خدایا جای سوره ای به نام * عشق * در قرآنت خالیست که

اینگونه آغاز میشود : قسم به روزی که قلبت را میشکنند

و جز خدایت مرهمی نخواهی یافتتاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 17:42 | نویسنده : ...... |

اگر دلت گــرفت ، سکــوت کــن . . .
این روزها هیــچ کس معــنی دلتــنگی را نمی داند . . .تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391برچسب:, | 17:38 | نویسنده : ...... |
  • سیتی جاوا
  • لیموزین